พันธกิจของเรา
ห่วงใย for Thai Business เป็นชุมชนของนักธุรกิจ CEO ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ ที่ขออาสามาเป็นแบ่งปันความรู้และทางรอดให้กับผู้ประกอบการไทยในสภาวะวิกฤต COVID-19 โดยไม่แสวงหากำไรและผลตอบแทน
เรื่องที่เราห่วงใย
กำหนดการ
S&P Global Live Webinar "ESG And Its Role In The Post-Pandemic Recovery"
Tue, Jul 14
Online Event
Jul 14, 2:00 PM – 3:00 PM
Online Event
McKinsey & Co. Session 15: Digitalizing Procurement & Supply Chain Management for the Future
Wed, Jul 15
Online Session
Jul 15, 4:00 PM – 5:00 PM
Online Session
McKinsey & Co. Expert Series Session 15
“Deloitte Thailand: Combating Covid-19 with resilience | a webinar series #5”
Fri, Jul 17
Online Event
Jul 17, 10:00 AM – 11:00 AM
Online Event
บทความจากผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ก่อตั้ง
Unknown_edited_edited.png
เพ็ญศรี สุธีรศานต์

President

Thai Listed Companies Association

tomas-koch_profile_1536x1152_edited.png
Tomas Koch

Senior Partner

McKinsey & Co.

photography%20(8)_edited.jpg
เพียงพนอ บุญกล่ำ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักกฏหมาย

PTT Public Company Limited

_edited.png
สุวภา เจริญยิ่ง

อุปนายก

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

15542686985ca4421abca4f_edited_edited.pn
กัญญา เรืองประทีบแสง

Former CFO

Minor Group

300x383_238_1423836992_edited.png
วรวัจน์ สุวคนธ์

รองผู้จัดการใหญ่

SCB

%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8
สุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์

กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาธุรกิจ

KPMG

photography%2520(1)%2520(1)_edited_edite
บุญยง ตันสกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ZEN Corporation Group

photography%252520(7)%252520(1)_edited_e
พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการ

TRBN

Aek_edited_edited.png
เอก อัศว์ศิวะกุล

SVP - Digital Transformation

SCB Academy

Content Director
A-5_edited_edited.png
ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ

Founder & CEO

ADGES

 

© 2020 by ADGES