“สสส.” เซ็น MOU ภาคี ยกระดับอุบลราชธานีพื้นที่ต้นแบบพัฒนากีฬาในเด็ก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

Read more