Organizational Guidance System in the age of disruptionในฐานะของผู้นำองค์กรหรือคนที่ทำงานทางด้านของ Human resource ถ้าเราจำเป็นที่จะต้องมองไปในอนาคตและทำให้แน่ใจว่าองค์กรที่เรากำกับดูแลยังสามารถแข่งขันได้และสามารถที่จะอยู่รอดได้มีหลายอย่างที่เราจำเป็นที่ต้องนึกถึง


  1. Leadership สิ่งที่องค์กรจำเป็นต้องพิจารณาก็คือองค์กรจะสร้างผู้นำรุ่นใหม่ขึ้นมาได้อย่างไรจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้กับผู้นำในองค์กรอย่างไรบ้างคำถามสำคัญก็คือแล้วเราควรที่จะพัฒนาคุณภาพในเรื่องของ leadership ขององค์กรเพื่อนไก่และสิ่งไหนเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุด

  2. Talent แน่นอนที่สุดด้วยสถานการณ์โลก covid ใน ในปัจจุบันองค์ ในปัจจุบันองค์กรต่างเร่งที่จะปรับตัวและวิ่งเข้าสู่โลกดิจิตอลบางองค์กรมีความพร้อมแต่บางองค์กรไม่ดีไม่ได้เตรียมความพร้อมมาก่อนเพราะสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามก็คือเราควรที่จะเปิดโอกาสให้ Talent ของเราได้ใช้ทักษะและมุมมองใหม่ๆของเขาในการสร้างกลยุทธ์ใหม่ขององค์กรได้อย่างไร

  3. Organization ในขณะที่องค์กรได้สร้างกลยุทธ์ใหม่ๆขึ้นมาและสร้างโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาในขณะเดียวกันองค์กรเองจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนอัพเกรดตัวเองเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ใหม่ที่ได้โดนวางเอาไว้เพราะฉะนั้นคำถาม ที่สำคัญก็คือองค์กรมีโครงสร้างที่เหมาะสมแล้วหรือยัง องค์กรมีความสามารถในการสร้างทักษะใหม่ๆแล้วหรือยังมีวิธีในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับการทำงานในสมัยใหม่กับการสนับสนุนเรื่องการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ความคล่องตัว (Agility) ประสิทธิภาพในการทำงาน (Efficiency) การร่วมมือร่วมใจกัน (Collaboration) แล้วหรือยัง สิ่งเหล่านี้จะทำให้องค์กรมีความสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าผู้ถือหุ้นขององค์กรได้

  4. HR โดย CHRO จำเป็นที่จะต้องพิจารณาว่าระบบระเบียบภายในของ HR รวมถึงความสามารถของแผนก HR สามารถตอบโจทย์ธุรกิจและโจทย์ของลูกค้าองค์กรได้จริงๆ

How Does An Organizational Guidance System Work?


เมื่อกลับมาคุยในเรื่องของ Organizational Guidance System (OGS) สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นแนวคิดใหม่ แต่เป็นคำถามที่สำคัญสำหรับองค์กรที่จะต้องเริ่มจากผลลัพธ์ที่องค์กรอยากจะให้เกิดขึ้นเสียก่อน เพราะว่าถ้าปราศจากผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วกระบวนการภายใน Action ต่างๆที่องค์กรพยายามจะทำอาจจะไม่ได้ทำให้องค์กรไปสู่ในจุดที่องค์กรอยากจะเป็นก็ได้ พราะฉะนั้นในเมื่อองค์กรมีความชัดเจนว่าเรื่องใดคือผลลัพธ์ใดเป็นเรื่องสำคัญขององค์กรอาจจะมีความสามารถในการที่จะวิ่งเข้าสู่ผลลัพธ์นั้นก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่องค์กรจะต้องเริ่มถามตัวเองมีหลากหลายหัวข้อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างผู้นำภายในองค์กรการสร้างประสิทธิภาพของงานทางด้าน HR การสร้างผู้นำรุ่นใหม่ๆให้กับองค์กรและการสร้างระบบภายในองค์กรนั่นเอง


Norm Smallwood เป็น Partner และ Co-Founder ของ The RBL Group บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในเรื่อง Leadership และ Strategic HR จะมาพูดเรื่อง Organizational Guidance System ให้ผู้ฟังชาวไทยฟังในวันที่


25 กันยายน เวลา 9-10 โมงเช้า ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยต้องลงทะเบียนที่ link ข้างล่างเพื่อร่วมงาน


https://www.adges.net/post/norm-smallwoodดู 64 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด