CEO Talk EP 2 - CPF Supply Chain System เปลี่ยน ปรับ เพื่อรับมือโควิด 19

อัปเดตเมื่อ 10 เม.ย. 2563CEO Talk EP 2 - คุณประสิทธิ์บุญ ดวงประเสริฐ

ประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)


ปรัชญาของ CPF สร้างประโยชน์หรือคุณค่าให้ประเทศและสังคม

ปรัชญาสูงสุดของบริษัท คือ สร้างประโยชน์หรือคุณค่าให้ประเทศและสังคมที่เราดำเนินการอยู่ เพราะเชื่อว่าบริษัทจะได้ประโยชน์ตามมาเอง เมื่อมีเหตุการณ์พิเศษเช่นในตอนนี้ ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทในการช่วยสร้างความมั่นใจว่าประเทศมีอาหารเพียงพอ และลดความตื่นตระหนกหรือการกักตุนสินค้า และในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมได้ทำงานกับภาครัฐ เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคาอาหาร ไม่ให้มีการฉวยโอกาส


ความเสี่ยงและผลกระทบมากที่สุดของ CFP คือ ความกลัวของพนักงาน ซึ่งมีหลากหลายกลุ่ม ทั้งไทยและต่างด้าว พนักงานสำนักงาน และที่สำคัญ พนักงานในโรงงาน บางคนอาจกลัวจนไม่มาทำงาน ดังนั้น เรื่องความรู้สึกปลอดภัยของทุกคนเมื่อเขามาทำงานจึงเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญที่สุด โดยมีมาตรการขั้นตอนอย่างละเอียด ทำงานร่วมกับกรมอนามัยเพื่อความถูกต้อง ปฏิบัติให้พนักงานเห็นชัดเจนและให้รู้สึกถึงความจริงจัง เพื่อลดความกลัวและสร้างความมั่นใจ


มาตรฐานการดูแลจากพนักงานและ Supplier จนถึงลูกค้า


มาตรการการป้องกันและสร้างความปลอดภัยให้พนักงาน เช่น ปิดไม่ให้คนภายนอกเข้าทั้งโรงงานและคลังสินค้า หยุดการตรวจเยี่ยมฟาร์มจากคนนอก มีมาตรการเข้มงวดขึ้นสำหรับคัดกรองคนทำงานในฟาร์ม มีรถรับส่งพนักงาน เพิ่มจำนวนรถเพื่อเว้นระยะห่าง สเปรย์ทำความสะอาดรถ ก่อนขึ้นรถต้องใช้เจลล้างมือ ตรวจอุณหภูมิ โต๊ะทานข้าวในโรงอาหาร ระบุชื่อพนักงานและเว้นระยะห่าง ทำความสะอาดจุดกดน้ำซึ่งบริการฟรีบ่อยครั้ง ศูนย์กระจายสินค้ามีการสเปรย์ทำความสะอาดรถทุกคัน ขอความร่วมมือลูกค้าที่ใช้บริการ CP Fresh Mart เข้าร้านได้เพียง 5 คนต่อครั้ง และต้องใส่หน้ากากเท่านั้น ส่วนพนักงานใช้ face shield เป็นต้น อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับ supplier โดยเฉพาะขนาดกลางและเล็ก นโยบายการกำหนดราคา นโยบายเงินสด ทำอย่างไรจะจ่ายเงิน supplier ได้ตรงเวลา ลูกหนี้คนไหนไม่ไหวเราขยายเวลาได้อย่างไร วิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินการ และวางแผนการบริหารจัดการ


เพราะเป้าหมาย คือ คนไทยไม่ขาดแคลนอาหาร จึงต้องให้ความสำคัญกับระบบ Supply Chain ซึ่งยาวและซับซ้อน ตั้งแต่อาหารสัตว์จนหน้าร้าน และเกี่ยวกับของที่ผลิตเองและจากภายนอก เช่น บรรจุภัณฑ์ ต้องคลี่ supply chain ออกให้ชัดเจน เพื่อนำไปทำ detailed operationทำเรื่องที่มีรายละเอียดมากให้สำเร็จ ต้องมีโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบมารองรับ


สร้างโครงสร้างการจัดการองค์กรพิเศษขึ้นมาอีกหนึ่งโครงสร้าง นอกเหนือจากโครงสร้างหลัก เพราะองค์กรมีหน้าที่พิเศษเพิ่มจากหน้าที่หลักในช่วงนี้ จึงตั้ง Management Committee MC ที่ CEO เป็นประธาน “จะทำเรื่องที่มีรายละเอียดมากให้สำเร็จได้ ต้องมีโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบมารองรับ” เพื่อการทำงานที่สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน มีศูนย์ประสานงาน ศูนย์อำนวยการย่อย 26 ศูนย์ คือ BU ที่รับงานหลัก 6 งานไปปฏิบัติ คือ มาตรการป้องกัน, สื่อสารและให้ความรู้บุคลากร, จัดซื้อ, การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก, สวัสดิการและดูแลพนักงาน มีศูนย์ข้อมูล COVID-19 พนักงานไม่ต้องไปเสียเวลาหาข้อมูล และทุกๆ 2 วันมีมาตรการใหม่มาเสริม เพราะเหตุการณ์และข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีสรุปสถานการณ์ทุกวันภายใน เช่น มีพนักงานติดเชื้อหรือไม่

ดูแลระบบการขนส่ง ติดตามมาตรการของรัฐ และมีกฏเกณฑ์การปฏิบัติที่้สอดคล้อง เพราะผลิตได้ต้องขนส่งได้ด้วย มีหน่วยงานเตรียมพร้อม 24 ชั่วโมงเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพราะแต่ละท้องที่ที่เดินทางไป อาจมีนโยบายแตกต่างกันออกไป ทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยศึกษาความต้องการจากกระทรวงสาธารณสุข และขยายความช่วยเหลือต่อเนื่องในสิ่งที่ทำได้ เช่น โครงการส่งอาหารจากใจร่วมต้านไทยโควิดให้บุคลากรทางการแพทย์ ต่อมาส่งอาหารให้ผู้เฝ้าระวังที่กักตัวอยู่บ้าน ขยายไปสู่ครอบครัวบุคลากรการแพทย์ และล่าสุด เป็นฐาน logistic network ให้คนที่ต้องการบริจาคเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์


เชื่อว่าไม่ว่าจะบริษัทขนาดเล็ก กลางหรือใหญ่ สิ่งสำคัญคือ หาให้เจอว่าอะไรคือความเสี่ยงที่สุด การบริหารที่เหลือคล้ายๆ กัน อาจต่างที่ระดับความยุ่งยาก แนะนำว่าบริษัทต้องทดสอบความเสี่ยงต่างๆ ว่า มีมากน้อยอย่างไร และบริหารจัดการให้ดี ก็ต้องย้อนกลับไปที่ปรัชญาสูงสุดของบริษัท คือ สร้างประโยชน์หรือคุณค่าให้ประเทศและสังคมที่เราดำเนินการอยู่อย่างไร และเชื่อว่าบริษัทจะได้ประโยชน์ตามมาเอง


สรุปเนื้อหาโดย


พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการ Thailand Responsible Business Network (TRBN)


สำหรับบันทึก Facebook LIVE ของ CEO Talk EP 2 สามารถดูได้จาก LINK


ดู 1,112 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด