ไปให้สุดแล้วหยุดที่ธรรม แขกรับเชิญ - คุณมาติณณ์ ทรัพย์พูศิริวงษ์