ผลกระทบทางกฏหมายของ COVID-19 กรณีเหตุสุดวิสัยในสัญญาทางธุรกิจหัวข้อ The Legal Impact of COVID-19 as Force Majeure in Commercial Contracts ผลกระทบทางกฎหมายของ COVID-19 กรณีเหตุสุดวิสัยในสัญญาทางธุรกิจเอกสารประกอบการบรรยาย LINK

ดู 313 ครั้ง0 ความคิดเห็น