ปรับพฤติกรรมยอมรับ COVID ฉบับพ่อแม่และมนุษย์ Office - นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์