ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

อัปเดตเมื่อ 11 ส.ค. 2021


สนทนาธรรมกับท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ คุณธนิสรา แก้วอินทร์ หรือครูแอม ผู้สอนบัลเล่ต์ให้กับเด็กๆ


ดำเนินรายการโดย ดร. ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ


จากประสบการณ์ของครูแอมที่มีคุณพ่อและสมาชิกในครอบครัวคิดโควิด-19 นำมาสู่การถอดบทเรียนถึงการใช้สติและการจัดการในห้วงเวลาดังกล่าวที่เกิดขึ้นอย่างไร ซึ่งถือเป็นประโยชน์และธรรมทานอย่