top of page

การวางแผน BCP และ BCM เพื่อฝ่าวิกฤต COVID-19

อัปเดตเมื่อ 31 มี.ค. 2563
สถานการณ์โรคติดต่อ COVID-19 ดูท่าจะรุนแรงขึ้นในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมา จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดทั่วโลกมีจำนวนมากกว่าห้าแสนคน (ข้อมูล ณ ​วันที่ 27 มีนา 2563) ทั่วโลกมีการประเมิน GDP ติดลบส่วนในเมืองไทยเอง ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประเมิน GDP ของประเทศไทยติดลบถึง 5.3%


แต่เมื่อมองย้อนไปที่ Business Continuity Plan หรือ BCP ที่บริษัทควรจะต้องเริ่มพูดคุยกันเพื่อสร้างแผน BCP ที่พร้อมจะรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ ทาง KPMG แนะนำว่าในการเตรียมแผน BCP องค์กรควรที่จะพิจารณาในเรื่องหลักๆดังต่อไปนี้และในส่วนของ Strategic Action ทาง KPMG แนะนำว่าเราสารมาถที่จะแบ่งระยะเวลาในการเตรียมแผน BCP อกมาเป็นสามช่วงนั้นคือ 1. Immediate Actions 2. Medium-to-long terms actions และ 3. Ongoing actions โดยแต่ละช่วงจะมีหัวข้อเร่งด่วนที่ควรจะพิจารณาเป็นพิเศษดังนี้ผู้สนใจสามารถรับชม Facebook LIVE ย้อนหลังได้ที่ LINK

เอกสารประกอบการบรรยายสามารถ download ได้ที่ LINK

ดู 130 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
bottom of page