จ. 30 มี.ค. | Online

วางแผน BCP และ BCM เพื่อพาธุรกิจพ้นวิกฤตโคโรนา

ติดตาม TLCA Live โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
Registration is Closed
วางแผน BCP และ BCM เพื่อพาธุรกิจพ้นวิกฤตโคโรนา

เวลาและสถานที่

30 มี.ค. 2563 14:30
Online

เกี่ยวกับอีเวนท์

ติดตาม TLCA Live โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

"วางแผน BCP และ BCM เพื่อพาธุรกิจพ้นวิกฤตโคโรนา" ศุกร์ที่ 27 มีค.63 เวลา 14.30 น.เป็นต้นไป

Highlights - วิกฤตไวรัส COVID- 19 บริษัทควรมี Guideline เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ - องค์กรจะต้องเตรียมแผนรับมือเพื่อป้องกัน หรือประคองธุรกิจ และจัดทำ BCP และ BCM ได้อย่างไรบ้าง? - การนำเทคโนโลยีมาช่วยในบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน - การทำ stress test ขององค์กร - แผนรองรับหาก Covid-19 ระบาดต่อเนื่อง 

วิทยากรจาก KPMG คุณสุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์ คุณศิราภรณ์ จูฬเศรษฐ์ภักดี คุณอภิสิทธิ์ ปิ่นมณีกุล

แชร์อีเวนท์นี้