พฤ. 29 ก.ค. | Online Session

Tilleke&Gibbins Webinar "โควิด-19 ธุรกิจหยุดชะงัก กับสัญญาประกันภัย"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Tilleke&Gibbins Webinar "โควิด-19 ธุรกิจหยุดชะงัก กับสัญญาประกันภัย"

เวลาและสถานที่

29 ก.ค. 14:00 – 15:30
Online Session

เกี่ยวกับอีเวนท์

 โควิด-19 ธุรกิจหยุดชะงัก กับสัญญาประกันภัย

Presenters:

1. คุณธวัช ดำสอาด 

2. คุณนพมาศ ธรรมธีรเดโช 

3. คุณนวลจันทร์ สมบูรณ์วินิจ 

4. คุณอัญมณี ยิ้มสอาด

5. คุณสุรัสวดี เจียมสุวรรณ

Date: Thursday, July 29, 2021

Time: 14:00 – 15:30 

Platform: MS Teams

บัตร
ราคา
จำนวน
ทั้งหมด
  • Tilleke&Gibbins Webinar
    THB 0
    THB 0
    0
    THB 0
ทั้งหมดTHB 0

แชร์อีเวนท์นี้