พฤ. 12 พ.ย. | Online Session

Tilleke&Gibbins Webinar | กฎหมายแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่ - ธรรมนูญทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Tilleke&Gibbins Webinar | กฎหมายแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่ - ธรรมนูญทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

เวลาและสถานที่

12 พ.ย. 2563 14:00 – 15:00
Online Session

เกี่ยวกับอีเวนท์

สำนักงานกฎหมายติลลิกีแอนด์กิบบินส์ ร่วมกับ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้จัดสัมมนานี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญของกฎหมายแข่งขันทางการค้าดังกล่าว ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมทางการค้าของผู้ประกอบธุรกิจมากที่สุด โดยวิทยากรจากสำนักงานฯ จะวิเคราะห์แนวปฏิบัติทางการค้าที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายแข่งขันทางการค้า และเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าสัญญาและแนวปฏิบัติทางการค้าของท่านสอดคล้องกับกฎหมาย และคำนึงถึงข้อพิจารณาสำคัญกล่าวคือโทษทางปกครอง และโทษทางอาญาที่บัญญัติไว้สำหรับการกระทำความผิดภายใต้พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 

เวลา 14.00 - 15.00 น.

Platform: MS Teams

บัตร
ราคา
จำนวน
ทั้งหมด
  • ลงทะเบียน Registration
    THB 0
    THB 0
    0
    THB 0
ทั้งหมดTHB 0

แชร์อีเวนท์นี้