พฤ. 14 พ.ค. | Online Session

Tilleke&Gibbins "The Legal Impact of COVID-19 as Force Majeure in Commercial Contracts"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Tilleke&Gibbins "The Legal Impact of COVID-19 as Force Majeure in Commercial Contracts"

เวลาและสถานที่

14 พ.ค. 2563 14:00 – 15:00
Online Session

เกี่ยวกับอีเวนท์

หัวข้อ The Legal Impact of COVID-19 as Force Majeure in Commercial Contracts ผลกระทบทางกฎหมายของ COVID-19 กรณีเหตุสุดวิสัยในสัญญาทางธุรกิจ

วิทยากร Noppramart Thammateeradaycho วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น.

• Platform: Microsoft Teams (Registration required), this will be an interactive session during which attendees will be able to ask live questions and have discussions with the speaker after the presentation.

บัตร
ราคา
จำนวน
ทั้งหมด
  • ลงทะเบียน Registration
    THB 0
    THB 0
    0
    THB 0
ทั้งหมดTHB 0

แชร์อีเวนท์นี้