พฤ. 15 ต.ค. | Online Session

Tilleke & Gibbins "ภาพรวมของกฎหมายต่อต้านการทุจริตเกี่ยวกับการให้สินบนในประเทศไทย"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Tilleke & Gibbins "ภาพรวมของกฎหมายต่อต้านการทุจริตเกี่ยวกับการให้สินบนในประเทศไทย"

เวลาและสถานที่

15 ต.ค. 2563 14:00 – 15:00
Online Session

เกี่ยวกับอีเวนท์

Title: ภาพรวมของกฎหมายต่อต้านการทุจริตเกี่ยวกับการให้สินบนในประเทศไทย Presenters: คุณอลงกรณ์ ทองมี ทนายความ / คุณปียวัฒน์ วิทูราภรณ์ ทนยความ / คุณเจษฎา อะนะสุระ ทนายความ Tilleke & Gibbins

Date: October 15, 2020 Time: 2:00 PM – 3:00 PM Platform: MS Teams

บัตร
ราคา
จำนวน
ทั้งหมด
  • ลงทะเบียน Registration
    THB 0
    THB 0
    0
    THB 0
ทั้งหมดTHB 0

แชร์อีเวนท์นี้