พฤ. 15 ต.ค. | Online Session

Tilleke & Gibbins "ภาพรวมของกฎหมายต่อต้านการทุจริตเกี่ยวกับการให้สินบนในประเทศไทย"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Tilleke & Gibbins "ภาพรวมของกฎหมายต่อต้านการทุจริตเกี่ยวกับการให้สินบนในประเทศไทย"

เวลาและสถานที่

15 ต.ค. 2563 14:00 – 15:00
Online Session

เกี่ยวกับอีเวนท์

Tilleke & Gibbins : ภาพรวมของกฎหมายต่อต้านการทุจริตเกี่ยวกับการให้สินบนในประเทศไทย

Presenters: คุณอลงกรณ์ ทองมี ทนายความ / คุณปียวัฒน์ วิทูราภรณ์ ทนายความ / คุณเจษฎา อะนะสุระ ทนายความ Tilleke & Gibbins

 

Date: October 15, 2020

Time: 2:00 PM – 3:00 PM

Platform: MS Teams (Registration required)

This will be an interactive session during which attendees will be able to ask live questions and have discussions with the speaker after the presentation

บัตร
ราคา
จำนวน
ทั้งหมด
  • ลงทะเบียน Registration
    THB 0
    THB 0
    0
    THB 0
ทั้งหมดTHB 0

แชร์อีเวนท์นี้