พฤ. 21 พ.ค. | Online Session

Tilleke&Gibbins "New Normal in Pharma and Medical Devices: The Impact of COVID-19"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Tilleke&Gibbins "New Normal in Pharma and Medical Devices: The Impact of COVID-19"

เวลาและสถานที่

21 พ.ค. 2563 14:00 – 15:00
Online Session

เกี่ยวกับอีเวนท์

COVID-19 จุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

"New Normal in Pharma and Medical Devices: The Impact of COVID-19"

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 

เวลา 14.00 - 15.00 น.

• Platform: Microsoft Teams (Registration required), this will be an interactive session during which attendees will be able to ask live questions and have discussions with the speaker after the presentation.

บัตร
ราคา
จำนวน
ทั้งหมด
  • ลงทะเบียน Registration
    THB 0
    THB 0
    0
    THB 0
ทั้งหมดTHB 0

แชร์อีเวนท์นี้