พ. 07 ก.ค. | Online Session

Tilleke&Gibbins : "น่าคิด เรียกรัฐรับผิด โควิด-19: : การเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายปกครอง "

การลงทะเบียนปิดแล้ว
 Tilleke&Gibbins :  "น่าคิด เรียกรัฐรับผิด โควิด-19: : การเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายปกครอง "

เวลาและสถานที่

07 ก.ค. 2564 14:00 – 16:00
Online Session

เกี่ยวกับอีเวนท์

Title: น่าคิด เรียกรัฐรับผิด โควิด-19: : การเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายปกครอง กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งรัฐ

Presenters

1. รศ. ดร. มุนินทร์ พงศาปาน 

2. นายธวัช ดำสอาด  

3. รศ. อานนท์ มาเม้า 

4. นางสาวดุษดี ดุษฎีพาณิชย์

5. นางสาวสุรัสวดี เจียมสุวรรณ 

Date: Wednesday, July 7, 2021

Time: 2:00 – 4:00 PM

Platform: MS Teams

บัตร
ราคา
จำนวน
ทั้งหมด
  • Tilleke&Gibbins
    THB 0
    THB 0
    0
    THB 0
ทั้งหมดTHB 0

แชร์อีเวนท์นี้