พฤ. 09 ก.ค. | Online Session

Tilleke & Gibbins ความรับผิดของผู้นำเข้ากรณีสำแดงราคาหรือพิกัดไม่ถูกต้อง และสิทธิประโยชน์จากโครงการ One Stop Service"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Tilleke & Gibbins ความรับผิดของผู้นำเข้ากรณีสำแดงราคาหรือพิกัดไม่ถูกต้อง และสิทธิประโยชน์จากโครงการ One Stop Service"

เวลาและสถานที่

09 ก.ค. 2563 14:00 – 15:00
Online Session

เกี่ยวกับอีเวนท์

Tilleke & Gibbins

หัวข้อ "ความรับผิดของผู้นำเข้ากรณีสำแดงราคาหรือพิกัดไม่ถูกต้อง และสิทธิประโยชน์จากโครงการ One Stop Service ของกรมศุลกากร" 

วันพฤหัส 9 กรกฎาคม 2563

• Time: 2:00 PM – 3:00 PM

• Speakers: Kasamesunt Teerasitsathaporn

• Platform: MS Teams (Registration required)

This will be an interactive session during which attendees will be able to ask live questions and have discussions with the speaker after the presentation.

บัตร
ราคา
จำนวน
ทั้งหมด
  • ลงทะเบียน Registration
    THB 0
    THB 0
    0
    THB 0
ทั้งหมดTHB 0

แชร์อีเวนท์นี้