พฤ. 25 มิ.ย. | Online Session

Tilleke & Gibbins: บทบาทของเทคโนโลยีที่มีต่อภาคธุรกิจในภาวะปกติแบบใหม่

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Tilleke & Gibbins: บทบาทของเทคโนโลยีที่มีต่อภาคธุรกิจในภาวะปกติแบบใหม่

เวลาและสถานที่

25 มิ.ย. 2563 14:00 – 15:00
Online Session

เกี่ยวกับอีเวนท์

Tilleke & Gibbins: บทบาทของเทคโนโลยีที่มีต่อภาคธุรกิจในภาวะปกติแบบใหม่

Date: Thursday, June 25, 2020

Time: 2 PM – 3 PM

Platform: Microsoft Teams (Registration required)  this will be an interactive session during which attendees will be able to ask live questions and have discussions with the speaker after the presentation.

บัตร
ราคา
จำนวน
ทั้งหมด
  • ลงทะเบียน Registration
    THB 0
    THB 0
    0
    THB 0
ทั้งหมดTHB 0

แชร์อีเวนท์นี้