จ. 12 เม.ย. | Club House

"ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน" โดยท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต พร้อมคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
"ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน" โดยท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต พร้อมคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

เวลาและสถานที่

12 เม.ย. 18:00
Club House

เกี่ยวกับอีเวนท์

"ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน" 

วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น.

เนื่องในวันสงกรานต์ที่จะมาถึง ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะมาขอพรพร้อมทั้งร่วมเรียนรู้กับบุคคลต้นแบบทั้งสองท่าน 

โดยท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต พร้อมคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองพร้อมข้อคิดที่จะฝากถึงคนรุ่นต่อไป

ดำเนินรายการ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ 

ผ่าน Club House ผู้สนใจสามารถกดติดตามได้ที่ https://www.joinclubhouse.com/event/P965vXaA

แชร์อีเวนท์นี้