อ. 03 พ.ย. | Facebook Live Event

Strategic Insight EP9 l"Tim Hortons... Brewing A Coffee War"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Strategic Insight EP9 l"Tim Hortons... Brewing A Coffee War"

เวลาและสถานที่

03 พ.ย. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Strategic Insight EP9

หัวข้อ "Tim Hortons... Brewing A Coffee War"

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00-17.00 น.

แขกรับเชิญ   

คุณสุพัชร วัธนเวคิน  CEO, WeEat Company Limited 

ผู้ดำเนินรายการ  

คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

แชร์อีเวนท์นี้