อ. 20 ต.ค. | Facebook Live Event

Strategic Insight EP8 l “From Passion to Implementation”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Strategic Insight EP8 l “From Passion to Implementation”

เวลาและสถานที่

20 ต.ค. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ Strategic Insight EP8

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00-17.00 น. 

หัวข้อ “From Passion to Implementation”

แขกรับเชิญ คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์  เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ผู้ดำเนินรายการ

คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

แชร์อีเวนท์นี้