อ. 01 ก.ย. | Facebook Live Event

Strategic Insight EP6 “จากผู้ผลิตน้ำผลไม้พร้อมดื่มอันดับ 1 ของไทย มุ่งสู่ผู้นำนวัตกรรมเครื่องดื่มแห่งเอเชีย”

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Strategic Insight EP6 “จากผู้ผลิตน้ำผลไม้พร้อมดื่มอันดับ 1 ของไทย มุ่งสู่ผู้นำนวัตกรรมเครื่องดื่มแห่งเอเชีย”

เวลาและสถานที่

01 ก.ย. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ Strategic Insight EP6

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 16.00-17.00 น.

หัวข้อ “จากผู้ผลิตน้ำผลไม้พร้อมดื่มอันดับ 1 ของไทย..มุ่งสู่ผู้นำนวัตกรรมเครื่องดื่มแห่งเอเชีย”

แขกรับเชิญ

คุณจันทรา พงศ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

ดำเนินรายการ

อนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

แชร์อีเวนท์นี้