ศ. 31 ก.ค. | Facebook Live Event

Strategic Insight EP3 "Community mall trend after Covid"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Strategic Insight EP3 "Community mall trend after Covid"

เวลาและสถานที่

31 ก.ค. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Strategic Insight EP3 ศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00-17.00 น. คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข ชวนพูดคุยกับเจ้าของ TheCOMMONS Community Mall ใจกลางเมืองที่เกิดจากแรงบันดาลใจล้วนๆ ของผู้ก่อตั้ง รวมถึงแนวคิดการปรับกลยุทธ์จากต่างถื่นมาปรับใช้ให้เหมาะต้องทำอย่างไร กำไรและการอยู่รอดของ community ที่เกิดขึ้นมากมาย เราจะขายจุดต่างตรงไหน และก้าวต่อไปของ Kinnest Group หัวข้อ "Community mall trend after COVID" แขกรับเชิญ วิชรี วิจิตรวาทการ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท คินเนสท์ กรุ๊ป เจ้าของโครงการ theCOMMONS ดำเนินรายการ คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

Facebook : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้