อ. 21 ก.ค. | Facebook Live Event

Strategic Insight EP2 l "Shopee: A Journey to Become Top E-Commerce Platform"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Strategic Insight EP2 l "Shopee: A Journey to Become Top E-Commerce Platform"

เวลาและสถานที่

21 ก.ค. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Strategic Insight EP2 

หัวข้อ "Shopee: A Journey to Become Top E-Commerce Platform"

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00-17.00 น.

แขกรับเชิญ ดร.ศรุต วานิชพันธุ์  Director of Sea Thailand

ผู้ดำเนินรายการ

คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ประเด็น

- Introduction to Sea

- Shopee Overview

- Shopee key learnings

- People and Culture

- eCommerce trends during Covid-19 period 

รับชมผ่าน Facebook : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้