อ. 10 พ.ย. | Facebook Live Event

Strategic Insight EP10 “Innovating Global Sports Apparel”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Strategic Insight EP10 “Innovating Global Sports Apparel”

เวลาและสถานที่

10 พ.ย. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Strategic Insight หัวข้อ “Innovating Global Sports Apparel”

แขกรับเชิญ 2 ท่าน

-คุณประสพ จิรวัฒน์วงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-คุณอดิศักดิ์ อังศรีประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ

บริษัท ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์คอร์ป จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ

คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

แชร์อีเวนท์นี้