อ. 14 ก.ค. | Facebook Live Event

Strategic Insight EP1 l "Why Return to “Normal” When You Can Recover to a Winning Position?"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Strategic Insight EP1 l "Why Return to “Normal” When You Can Recover to a Winning Position?"

เวลาและสถานที่

14 ก.ค. 2563 11:00 – 12:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

ติดตาม รายการใหม่ "Strategic Insight”

ในหัวข้อ "Why Return to “Normal” When You Can Recover to a Winning Position?"

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00-12.00 น. 

คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข และแขกรับเชิญ คุณชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ Chief Strategy สุดหล่อจาก Minor Group จะมาแชร์มุมมองความคิด แผนกลยุทธ์และการต่อสู้แก้ไขปัญหาของกิจการที่ประสบความสำเร็จและเจริญเติบโต business model ที่น่าสนใจ แขกรับเชิญ คุณชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ดำเนินรายการ คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

รับชมผ่าน Facebook : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้