ส. 26 ธ.ค. | Facebook Live Event

Spiritual Journey “เพื่อนมีค่า เมื่อปัญหาเกิด” แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Spiritual Journey “เพื่อนมีค่า เมื่อปัญหาเกิด” แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

เวลาและสถานที่

26 ธ.ค. 2563 09:00 – 10:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ  Spiritual Journey 

หัวข้อ “เพื่อนมีค่า เมื่อปัญหาเกิด”

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00-10.00 น.

รวมสนทนาธรรมกับ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

เสถียรธรรมสถาน

ดำเนินรายการ

ดร. ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ 

Content Director - ห่วงใย Thai Business 

Founder & CEO - ADGES

แชร์อีเวนท์นี้