อ. 09 มิ.ย. | Online Session

S&P Global Webinar: "Examining Q2 2020 Supply Chain & Trade War Risk Through a COVID-19 Lens"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
S&P Global Webinar: "Examining Q2 2020 Supply Chain & Trade War Risk Through a COVID-19 Lens"

เวลาและสถานที่

09 มิ.ย. 2563 14:00 – 15:00
Online Session

เกี่ยวกับอีเวนท์

S&P Global Webinar: "Examining Q2 2020 Supply Chain & Trade War Risk Through a COVID-19 Lens"

อังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-15.00 น.

วิทยากร  Jimit Shah, Team Lead, APAC Industry Specialists | S&P Global Market Intelligence

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ที่ https://bit.ly/2ZVoVeI

ประเด็น supply chain ที่น่าสนใจ ดังนี้ - ผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ - Bullwhip Effect ที่เกิดจาก demand ที่ลดลง และ supply ที่เพิ่มขึ้น - ปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคการขนส่ง - นโยบายการคุ้มครองอุตสาหกรรมทางการแพทย์ภายในประเทศ - การคาดการณ์สำหรับการค้าทั่วโลก รวมถึงความเห็นที่มีต่อ trade war ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

แชร์อีเวนท์นี้