พฤ. 30 เม.ย. | Facebook Live Session

Rethinking Global Marketing Strategy in Time of Crisis

Learn 'How-To' rethink and redesign your marketing strategy in time of crisis.
การลงทะเบียนปิดแล้ว
Rethinking Global Marketing Strategy in Time of Crisis

เวลาและสถานที่

30 เม.ย. 2563 11:00 – 12:00
Facebook Live Session

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rethinking Global Marketing Strategy in time of crisis 

1. ผลกระทบของ COVID-19 ต่อธุรกิจ BMW Group ทั่วโลกและในประเทศไทยเป็นอย่างไร 

2. อะไรเป็น New Normal Consumer Behavior ในมุมมองของ BMW Group 

3. การปรับเปลี่ยนมุมมองในเรื่อง Marketing Strategy และ Branding เป็นอย่างไร 

4. ช่วยแนะนำในเรื่อง How-to Rethinking Marketing Strategy ให้กับองค์กรไทยว่ามีขบวนการ ขั้นตอน หรือสิ่งที่ควรพิจารณาอย่างไรบ้าง 

5. อะไรคือ New Normal และจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ BMW Group อย่างไร 

6. อะไรคือสิ่งที่ผู้บริโภคจะเห็นในสินค้าและบริการของ BMW Group

แชร์อีเวนท์นี้