อ. 28 เม.ย. | Facebook Live Event

Responding to the Crisis - HR Leaders Perspective

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Responding to the Crisis - HR Leaders Perspective

เวลาและสถานที่

28 เม.ย. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

ทาง ห่วงใย Thai Business ได้รับเกียรติจากคุณปัทมาวลัย รัตนพล หัวหน้าคณะที่ปรึกษาบริหาร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

มาพูดคุยกับในเรื่องของ Responding to the Crisis - HR Leaders Perspective

ในวันอังคาร 28 เมษายน 2563 เวลา 16.00-17.00 น.

Facebook Live Event: ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้