อ. 15 ธ.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) Strategic Insight "Shopee: A Journey to Become Top E-Commerce Platform"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) Strategic Insight "Shopee: A Journey to Become Top E-Commerce Platform"

เวลาและสถานที่

15 ธ.ค. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

"Shopee: A Journey to Become Top E-Commerce Platform"

 วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00-17.00 น.

แขกรับเชิญ ดร.ศรุต วานิชพันธุ์ Director of Sea Thailand

ผู้ดำเนินรายการ

คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ประเด็น

- Introduction to Sea

- Shopee Overview

- Shopee key learnings

- People and Culture

- eCommerce trends during Covid-19 period

แชร์อีเวนท์นี้