อ. 22 ธ.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) Strategic Insight l Why Return to “Normal” When You Can Recover to a Winning Position?

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) Strategic Insight l Why Return to “Normal” When You Can Recover to a Winning Position?

เวลาและสถานที่

22 ธ.ค. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) Strategic Insight 

"Why Return to “Normal” When You Can Recover to a Winning Position?" 

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00-17.00 น.

แขกรับเชิญ  คุณชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ผู้ดำเนินรายการ  

คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

#StrategicInsight  #สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย-TLCA 

#ห่วงใย ThaiBusiness #ห่วงใยThaiBusiness-youtube

แชร์อีเวนท์นี้