อ. 05 ม.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) Strategic Insight l "Community mall trend after COVID"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) Strategic Insight l "Community mall trend after COVID"

เวลาและสถานที่

05 ม.ค. 2564 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerun  รายการ Strategic Insight 

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564  เวลา 16.00-17.00 น.

หัวข้อ "Community mall trend after COVID" 

แขกรับเชิญ 

คุณวิชรี วิจิตรวาทการ 

ผู้ร่วมก่อตั้ง 

บริษัท คินเนสท์ กรุ๊ป เจ้าของโครงการ the COMMONS

ผู้ดำเนินรายการ

คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

แชร์อีเวนท์นี้