อ. 02 มี.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) Strategic Insight หัวข้อ "Community mall trend after COVID"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) Strategic Insight หัวข้อ "Community mall trend after COVID"

เวลาและสถานที่

02 มี.ค. 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun)  Strategic Insight 

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564  เวลา 16.00-17.00 น.

หัวข้อ "Community mall trend after COVID" 

แขกรับเชิญ วิชรี วิจิตรวาทการ 

ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท คินเนสท์ กรุ๊ป เจ้าของโครงการ the COMMONS

ผู้ดำเนินรายการ

คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

แชร์อีเวนท์นี้