อ. 29 ธ.ค. | Facebook Live Event

Rerun Strategic Insight “From Passion to Implementation” คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun Strategic Insight “From Passion to Implementation” คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์

เวลาและสถานที่

29 ธ.ค. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerun รายการ Strategic Insight 

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00-17.00 น. 

หัวข้อ “From Passion to Implementation”

แขกรับเชิญ คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์  เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ผู้ดำเนินรายการ

คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

แชร์อีเวนท์นี้