อ. 30 พ.ย. | Facebook Live Event

Rerun Strategic Insight EP9 หัวข้อ "Tim Hortons... Brewing A Coffee War"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun Strategic Insight EP9 หัวข้อ "Tim Hortons... Brewing A Coffee War"

เวลาและสถานที่

30 พ.ย. 2564 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ Strategic Insight EP9

วันอังคาร 30 พฤศจิกายน 2564 16.00

หัวข้อ "Tim Hortons... Brewing A Coffee War"

แขกรับเชิญ   คุณสุพัชร วัธนเวคิน  CEO, We Eat Company Limited 

ผู้ดำเนินรายการ  

คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข 

กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

แชร์อีเวนท์นี้