อ. 26 ต.ค. | Facebook Live Event

Rerun รายการ Strategic Insight หัวข้อ "Shopee: A Journey to Become Top E-Commerce Platform"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun รายการ Strategic Insight หัวข้อ "Shopee: A Journey to Become Top E-Commerce Platform"

เวลาและสถานที่

26 ต.ค. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ Strategic Insight EP2

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 64 เวลา 16.00-17.00 น.

หัวข้อ "Shopee: A Journey to Become Top E-Commerce Platform"

แขกรับเชิญ ดร.ศรุต วานิชพันธุ์  Director of Sea Thailand

ผู้ดำเนินรายการ

คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ประเด็น

- Introduction to Sea

- Shopee Overview

- Shopee key learnings

- People and Culture

- eCommerce trends during Covid-19 period 

แชร์อีเวนท์นี้