อ. 23 พ.ย. | Facebook Live Event

Rerun รายการ Strategic Insight หัวข้อ “Innovation Thailand: Now, Next, and New Economy”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun รายการ Strategic Insight หัวข้อ “Innovation Thailand: Now, Next, and New Economy”

เวลาและสถานที่

23 พ.ย. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564  เวลา 16.00-17.00 น. 

หัวข้อ “Innovation Thailand: Now, Next, and New Economy”

แขกรับเชิญ ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ 

ผู้อํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผู้ดำเนินรายการ

คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข 

กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

แชร์อีเวนท์นี้