อ. 09 ก.พ. | Facebook Live Event

(Rerun) รายการ Strategic Insight หัวข้อ “Innovation Thailand: Now, Next, and New Economy”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) รายการ Strategic Insight หัวข้อ “Innovation Thailand: Now, Next, and New Economy”

เวลาและสถานที่

09 ก.พ. 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) รายการ Strategic Insight

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00-17.00 น.

หัวข้อ “Innovation Thailand: Now, Next, and New Economy”

แขกรับเชิญ ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผู้ดำเนินรายการ คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

แชร์อีเวนท์นี้