อ. 09 พ.ย. | Facebook Live Event

Rerun รายการ Strategic Insight หัวข้อ “From Passion to Implementation”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun รายการ Strategic Insight หัวข้อ “From Passion to Implementation”

เวลาและสถานที่

09 พ.ย. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerun รายการ Strategic Insight 

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 16.00-17.00 น. 

หัวข้อ “From Passion to Implementation”

แขกรับเชิญ คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์  

เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ผู้ดำเนินรายการ

คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข 

กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

แชร์อีเวนท์นี้