อ. 24 ส.ค. | Facebook Live Event

Rerun รายการ Strategic Insight หัวข้อ "Community mall trend after COVID"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun รายการ Strategic Insight หัวข้อ "Community mall trend after COVID"

เวลาและสถานที่

24 ส.ค. 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerun  รายการ Strategic Insight  หัวข้อ "Community mall trend after COVID" 

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564  เวลา 16.00-17.00 น.

แขกรับเชิญ 

คุณวิชรี วิจิตรวาทการ 

ผู้ร่วมก่อตั้ง 

บริษัท คินเนสท์ กรุ๊ป เจ้าของโครงการ the COMMONS

ผู้ดำเนินรายการ

คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข 

กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

แชร์อีเวนท์นี้