อ. 15 มิ.ย. | Facebook Live Event

(Rerun) รายการ Strategic Insight EP9 หัวข้อ "Tim Hortons... Brewing A Coffee War"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) รายการ Strategic Insight EP9 หัวข้อ "Tim Hortons... Brewing A Coffee War"

เวลาและสถานที่

15 มิ.ย. 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) รายการ Strategic Insight EP9

วันที่ 15 มิถุนายน  16.00-17.00 น.

หัวข้อ "Tim Hortons... Brewing A Coffee War"

แขกรับเชิญ   คุณสุพัชร วัธนเวคิน  

CEO, We Eat Company Limited 

ผู้ดำเนินรายการ  

คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข 

กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

แชร์อีเวนท์นี้