อ. 23 ก.พ. | Facebook Live Event

(Rerun) รายการ Strategic Insight EP9 หัวข้อ "Tim Hortons... Brewing A Coffee War"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) รายการ Strategic Insight EP9 หัวข้อ "Tim Hortons... Brewing A Coffee War"

เวลาและสถานที่

23 ก.พ. 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun)  รายการ Strategic Insight EP9

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 16.00-17.00 น.

หัวข้อ "Tim Hortons... Brewing A Coffee War"

แขกรับเชิญ   

คุณสุพัชร วัธนเวคิน  CEO, We Eat Company Limited 

ผู้ดำเนินรายการ  

คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

แชร์อีเวนท์นี้