ศ. 15 ต.ค. | Facebook Live Event

Rerun รายการ Strategic Insight EP 1 : "Why Return to “Normal” When You Can Recover to a Winning Posit

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun รายการ Strategic Insight EP 1 : "Why Return to “Normal” When You Can Recover to a Winning Posit

เวลาและสถานที่

15 ต.ค. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerun รายการ Strategic Insight EP 1 "Why Return to “Normal” When You Can Recover to a Winning Position?" 

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม เวลา 16.00-17.00 น.

แขกรับเชิญ  

คุณชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ผู้ดำเนินรายการ  

คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข 

กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

แชร์อีเวนท์นี้