พ. 10 พ.ย. | Facebook Live Event

Rerun รายการ มองหลายมุม EP9 หัวข้อ "FOMO: Fear of missing out"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun รายการ มองหลายมุม EP9 หัวข้อ "FOMO: Fear of missing out"

เวลาและสถานที่

10 พ.ย. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ มองหลายมุม EP9  หัวข้อ "FOMO: Fear of missing out" 

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564  เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ

เพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้