พ. 08 ก.ย. | Facebook Live Event

Rerun รายการ มองหลายมุม EP4 "การวางแผนกลยุทธ์เมื่อมองไม่เห็นอนาคต"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun รายการ มองหลายมุม EP4 "การวางแผนกลยุทธ์เมื่อมองไม่เห็นอนาคต"

เวลาและสถานที่

08 ก.ย. 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ มองหลายมุม EP4  "การวางแผนกลยุทธ์เมื่อมองไม่เห็นอนาคต"

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ

เพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

Facebook : ห่วงใย Thai Business

#มองหลายมุม

#สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย-TLCA

#ห่วงใย ThaiBusiness

แชร์อีเวนท์นี้