พ. 25 ส.ค. | Facebook Live Event

Rerun รายการ มองหลายมุม EP2 “คำฮิตติดปากผู้นำ - นำไปสู่การปฎิบัติอย่างไร?”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun รายการ มองหลายมุม EP2 “คำฮิตติดปากผู้นำ - นำไปสู่การปฎิบัติอย่างไร?”

เวลาและสถานที่

25 ส.ค. 16:00 – 16:30 GMT+7
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) มองหลายมุม EP2  “คำฮิตติดปากผู้นำ - นำไปสู่การปฎิบัติอย่างไร?”

วันพุธที่ 25 สิงหาคม เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ            

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์    

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ       

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้