พ. 22 ธ.ค. | Facebook Live

Rerun รายการ มองหลายมุม EP15 หัวข้อ “เมื่อวิสัยทัศน์ที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอ”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun รายการ มองหลายมุม EP15 หัวข้อ “เมื่อวิสัยทัศน์ที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอ”

เวลาและสถานที่

22 ธ.ค. 2564 16:00
Facebook Live

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ มองหลายมุม EP15 หัวข้อ  “เมื่อวิสัยทัศน์ที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอ”

วันพุธที่  22 ธันวาคม 2564  เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ

เพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้