พ. 24 พ.ย. | Facebook Live Event

Rerun รายการมองหลายมุม EP 11 หัวข้อ "โควิดระลอกใหม่กับการทำงานที่บ้าน"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun รายการมองหลายมุม EP 11 หัวข้อ "โควิดระลอกใหม่กับการทำงานที่บ้าน"

เวลาและสถานที่

24 พ.ย. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerun รายการ มองหลายมุม EP10  หัวข้อ "โควิดระลอกใหม่กับการทำงานที่บ้าน" 

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564  เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ

เพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้